red. språkkonsult är ett företag ägnat åt språk

Vilka språktjänster behöver du?

Översättning

  • Att få en text översatt, anpassad till landets förhållanden (s.k. lokalisering) och eventuella fackuttryck. På kontoret översätts texter från danska, engelska, nederländska och latin till svenska och latin.

Korrekturläsning

  • Att kontrollera dina svenska texter, för att slippa grammatiska fel, stavfel etc.

Språkgranskning

  • Att jämföra en översättning med dess original, så att allt är med och översättningen är väl utförd.

Språkfrågor

  • Att få svar på frågor om språk.
  • Om inte du kan få svar genast, så ordnar vi det snarast möjligt.

Språkundervisning

  • Att ordna en föreläsning och/eller undervisning om översättning, vissa språk och om språkvetenskapliga ämnen.

Vill du ha en offert, skickar du enklast ett e-brev eller ringer 0709-626866.

OBS! Varning för CV-bedrägeri!

  • Tydligen är det någon som missbrukar Irene Elmerots namn och påstår sig vara henne i e-brev med bifogat CV. Dessa brev kommer från en hotmail-, outlook- eller gmail-adress som inte alls administreras av den enda Irene Elmerot som finns i världen. Vänligen ignorera det om du får ett sådant.